Biobased Isolatie
23feb

Wat is Biobased isolatie?

𝗪𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗯𝗶𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗶𝘀𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗲?”
..vroeg een klant.
“𝗘𝗻 𝘄𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝘁𝘂𝘂𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗶𝘀𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝗲?” 🤔
𝗗𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝘄𝗮𝘁 𝗶𝗸 𝘇𝗶𝗲:
🌲 De term ‘biobased’ wordt de laatste decennia vooral gebruikt door koplopers om aan te duiden dat het (isolatie)materiaal gemaakt is van natuurlijk gegroeide grondstoffen
👨‍💻 Ambtenaren hebben de term ‘biobased’ massaal geadopteerd
⏲ De term ‘ecologische isolatie’ wordt al wat langer gehanteerd
🏭 Er zijn echter bedrijven die vinden dat ze ook aanspraak kunnen maken op de term ‘ecologisch’ omdat hun synthetische isolatie bijvoorbeeld weinig transportvolume vraagt 🚚
⚖️ Vandaar dat de term ‘biobased’ veel wordt gebruikt om duidelijk onderscheid te maken
🌫️ De afgelopen tijd is de term ‘carbon based’ toegevoegd om aan te geven dat het materiaal ook nog eens ‘biogeen’ CO2 opneemt
🌳 ‘Biogeen’ doordat CO2 uit de lucht is omgezet in C (biomassa in dit geval isolatiematerialen) en O2 (zuurstof)
🔎 Het zoekvolume op google van ‘biobased isolatie’ is momenteel: 140 – 210 per maand; ‘ecologische isolatie’: 90 – 110; ‘natuurlijke isolatie’: 70 – 110; ‘duurzame isolatie’: 170 – 210
Dat terwijl onze potentiële klanten de term ‘biobased’ nog weinig gebruiken maar wel de termen ‘ecologisch’ en ‘natuurlijk’. Misschien komt het hogere zoekvolume dus wel omdat veel mensen nog niet goed weten wat ‘biobased isolatie’ betekent maar de term wel steeds vaker horen?
Want weet je….
‘Biobased’ is nog een vrij nieuwe term voor veel mensen.
Laten we in ieder geval geïnteresseerden in ‘biobased’, ‘ecologische’ en ‘natuurlijke’ isolatie helpen de juiste keuze qua isolatie te maken.
Meer lezen

Isoleren en Ventilatie en verwarmen

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.

Wil je hiermee over weten stuur ons je pannen en je krijgt een QR code tot deze kennis  

Meer lezen
Biologische materialen (biobased)
2dec

Isoleren met biologische materialen (biobased)

Isoleren is de belangrijkste manier om een huis te verduurzamen en de stookkosten te verlagen. Alleen is het reguliere materiaal waarmee veel geïsoleerd wordt vaak niet goed voor het klimaat en voor jezelf, zoals steenwol, glaswol en PUR. Maar gelukkig zijn er ondertussen beproefde biologische (biobased) alternatieven zoals hennep, houtvezel of schapenwol isolatie waarmee je écht duurzaam en gezond isoleert in nieuwbouw en bestaande bouw.

Glas- en steenwol hebben een ‘gemiddelde’ milieuscore. Het zijn minerale producten gemaakt van vulkanisch gesteente of glasscherven die recyclebaar zijn. Maar het productieproces is CO2-intensief en heeft een grote milieu-impact. PIR en PUR zijn kunststoffen op basis van aardolie waarvan onlangs ook is aangetoond dat ze een slechte invloed hebben op jouw gezondheid. Daarnaast zijn het dampdichte materialen die de vochthuishouding zeer slecht kunnen regelen waardoor je last kunt krijgen van schimmel en houtrot.

De biologische isolatiematerialen bevatten geen giftige stoffen en hebben dus geen negatieve invloed op jouw gezondheid. Het gaat hierbij om ecologische isolatiematerialen zoals hennep, houtvezel of schapenwol. Deze biobased materialen isoleren goed in de winter, maar geven, in tegenstelling tot de reguliere isolatiematerialen, ook zeer goede bescherming tegen de hitte in de zomer. Veel natuurlijke isolatiematerialen slaan CO2 op en hebben dus ook nog eens negatieve emissies uitstoot.
Bovendien zijn ze niet alleen ‘dampopen’ maar ook vochtregulerend, dit draagt bij aan een ademend huis. Hierdoor ontstaat er een gezond binnenklimaat en heb je geen last van vochtproblemen. Kortom wanneer je kiest voor ecologische materialen creëer je pas echt een gezonde leefomgeving. Nog een voordeel, natuurlijke materialen zijn prettiger in het gebruik dan snel irriterende glas- en steenwol.

Kortom wanneer je kiest voor ecologische materialen isoleer je pas écht duurzaam en gezond!

Meer lezen
VDZ projecten
31okt

Luchtdichtbouwen

Luchtdicht bouwen is een belangrijk onderdeel in de energietransitie. Daarom gaat in 2023 de Wet kwaliteitswaarborging voor het bouwen (Wkb) in. Dit betekent dat gebouwen bij oplevering moeten voldoen aan bepaalde bouwregelgeving, waaronder luchtdichtheids eisen. Maar wat houdt luchtdicht bouwen precies in?

Luchtdicht bouwen betekent dat in gebouwen ongecontroleerde luchtstromen, die worden veroorzaakt door kieren en naden vermeden moeten worden. Een gebouw met een goede luchtdichtheid verhoogt de bouwkwaliteit, het comfort en zorgt voor een lager energieverbruik.

Naast een hoge isolatiewaarde heeft een lage luchtdoorlatendheid een positieve impact op een lage energieprestatie coëfficiënt (EPC).
Plekken waar de ‘luchtlekken’ vaak ontstaan zijn:

 • Kozijnen en gevels
 • Aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren
 • Dakdoorvoeren en daknokken
 • Hoek- en onderlinge aansluitingen
 • Aansluitingen met de begane grondvloer

Waarom luchtdicht bouwen?

Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Deze BENG-eisen vervingen de EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficënt). De duurzaamheid van een constructie neemt dankzij het luchtdicht bouwen verder toe. Daarnaast is luchtdicht bouwen ook beter voor het milieu. De ruimtes in een gebouw bereiken sneller een comfortabele temperatuur en behouden deze beter. Dit leidt weer tot een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. Het toetsen van de BENG-eisen gebeurt sinds 1 januari 2012 met de NTA 8800. Deze BENG-eisen zijn:

 • De maximale energiebehoefte, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar voor koeling en verwarming.
 • Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling, verwarming, warm tapwater en ventilatoren.
 • Het minimaal aandeel hernieuwbare energie zoals het gebruik van zonne-energie, windenergie en aardwarmte.

Bij luchtdicht bouwen is vooral BENG-eis 1 van belang. Om de warmtevraag te verminderen zijn onder meer goede isolatie van de thermische schil, het gebruik van minimaal triple glas en een goede luchtdichtheid bepalend. Bij de berekening van de dimensieloze EPC konden ontwerpers nog spelen met de waardes ter compensatie om uiteindelijk op de voorgeschreven EPC-waarde uit te komen. Bij de BENG 1-eis kun je niet meer compenseren. De maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar is leidend.

Luchtdichtheid bepalen

Luchtdichtheid drukken we uit in een qv10 waarde. Dit betekent de hoeveelheid liter lucht er per seconde, per m2 bij een drukverschil van 10 Pa door een gebouwschil stroomt (dm3/s per m2). De luchtdichtheid bereken je voor het gehele gebouw. Deze grote hoeveelheid lucht is ongewenst voor een energiezuinige woning. In de BENG-berekening wordt daarom ook een waarde voor de luchtdichtheid opgegeven. De BENG-eis is bijna altijd lager en dus strenger dan de Bouwbesluit-eis.

De luchtdichtheid kun je op 3 manieren bepalen:

Het hanteren van een forfaitaire waarde voor het gehele gebouw. Deze is afhankelijk van het dak- en gebouwtype.
De waarden baseren op eerdere projecten. Als projecten overeenkomen met eerder gebouwde projecten dan mag de gemeten qv10 waarde van het al gerealiseerde project worden gebruikt. Bij oplevering moet nog wel gecontroleerd worden of de prognose ook is gerealiseerd. Een steekproef bij oplevering volstaat dan. De blowerdoortest wordt vaak uitgevoerd in combinatie met infraroodfotografie.
Specifieke berekeningen maken. De methode is gebaseerd op een relatie tussen de luchtdoorlatendheid van een gebouw en de bouwkundige aansluitingen. Oftewel: hoe meer strekkende meter aansluiting in een gebouw aanwezig is, hoe meer lucht er in en uit kan stromen.

Klassen luchtdicht bouwen

In Nederland is de luchtdichtheid op basis van NEN 2687:1989 onderverdeeld in 3 klassen:

 • Klasse 1 Basis qv10 > 0,6 dm3/s.m2
  Voldoet aan het Bouwbesluit geen bijzondere eisen
 • Klasse 2 Goed qv10 tussen 0,3 en 0,6 dm3/s.m2
  Energiezuinig bouwen
 • Klasse 3 Uitstekend qv10 < 0,15 dm3/s.m2
  Passief bouwen of andere vormen van zeer energiezuinig bouwen
Meer lezen
27okt

IQ8 micro-omvormer van Enphase Energy

Nederland heeft een primeur te pakken. Voor de kerst wordt de IQ8 micro-omvormer van Enphase Energy als eerste in ons land gelanceerd. Peter Halmans, marketing directeur Enphase Energy Europa, vertelt wat er zo vernieuwend aan is: “Onze nieuwste IQ8-micro-omvormers voor de residentiële sector zijn ontworpen voor de nieuwste generatie hoog rendement PV-modules.”

Hij vervolgt: “Het brein van de micro-omvormer is onze gepatenteerde chip waarmee de micro-omvormer kan werken in netgekoppelde of off-grid-modus. Het future proof design zorgt ervoor dat in de toekomst, in combinatie met de IQ System Controller, huiseigenaren onafhankelijk van het stroomnet in hun energiebehoefte kunnen voorzien.”

‘Uitvalpercentage van 0,05 procent’

Halmans: “Onze IQ-serie onderscheidt zich al jaar en dag qua kwaliteit. Ze gaan gewoon niet kapot. Niet veel leveranciers melden graag hun uitvalpercentage, maar wij zijn er juist trots op. Ons uitvalpercentage is namelijk slechts 0,05 procent en dat hebben we te danken aan onze hele slimme chip. Wij geven dan ook, als een van de weinigen in de industrie, 25 jaar garantie. Het is daarnaast ook een zeer veilige oplossing, omdat we al op het dak de DC omzetten naar AC.”

Momenteel worden de omvormers nog gemaakt in Mexico, India of China, maar daar komt heel binnenkort verandering in. Er wordt momenteel namelijk hard gewerkt aan een volledig nieuwe fabriek in Roemenië, die in het tweede kwartaal van 2023 geopend zal worden.

Eigen chipproductie

“Deze fabriek komt er om meerdere redenen. De Europese markt groeit natuurlijk enorm en wij willen onze klanten snel kunnen bedienen. Maar uiteraard willen wij onze footprint ook zo laag mogelijk houden. Waar heel veel bedrijven worstelen met chip-tekorten kennen wij dat probleem niet omdat wij onze eigen chipproductie hebben. Als gevolg daarvan hebben we onze supply chain en productie heel goed op orde. We hebben daardoor eigenlijk geen leveringsachterstanden gehad de afgelopen maanden”, verklaart de marketing directeur.

IQ8 micro-omvormers maken deel uit van het Enphase-energiesysteem en integreren met de Enphase IQ-batterij, de Enphase IQ-gateway en de monitoring- en analysesoftware van de Enphase-app. Maar ze kunnen ook prima samen met andere merken batterijen.

“Als toekomstmuziek kan de consument met de IQ8 zoals gezegd van het stroomnet af. Dat is in Nederland nog niet erg van toepassing in verband met de salderingsregeling, maar elders in Europa zien we hier wel al belangstelling voor. Ook zetten we, met onze overname van het Duits-Franse Greencom, vol in op home energy managementsystemen, zodat de klant alles in zijn huis smart kan laten aansturen”, besluit Halmans.

Meer lezen

Biobases bouwen 7 methode

1. Houtskeletbouw (HSB)

Bouwen zonder schaarse grondstoffen, de biodiversiteit aan te tasten of CO2- en stikstofuitstoot. Dat kan met ecologische bouwtechnieken. Maar waar hebben we het dan over? Zeven biobased bouwmethodes op een rij. De beste volgens VDZ Projecten is Houtskelet bouw wat wij dan ook continu toepassen in Aanbouw Opbouw en verbouw en ook in renovatie van binnenuit.

HSB is de oudste, een bewezen en ook de meest gebruikte biobased bouwmethode ter wereld. Dat werkt met een frame van houten balken, kolommen en spanten. In een HSB-project kun je probleemloos een wand van bijvoorbeeld stro invoegen (of leemsteen, massief hout, kalkhennep, houtvezel, cellulose vulling, stampleem). HSB is demontabel, herbruikbaar, aanpasbaar tot ver in de bouwfase, volledig circulair en geschikt voor bijna ieder type bouwproject. Daarnaast slaat deze vorm van bouwen grote hoeveelheden CO2 op, zorgt prefab voor een korte bouwfase en garandeert de lichtheid van het materiaal geen (tot bijna geen) stikstofemissie door transfort en hijsen.

Biobased bouwmethode

2. Massiefhoutbouw

Met Cross Laminated Timber (CLT, kruislaaghout) kun je alles doen wat nu met staal en beton wordt gedaan, behalve extreme hoogbouw. Het gaat om massieve houten platen uit verschillende lagen hout, die kruislings op elkaar zijn gelijmd. Eenmaal op hun plaats vormen de prefab CLT-wanden meteen de draagconstructie van een woning. Tegelijkertijd heeft het alle voordelen die het bouwen met hout sowieso heeft.
Wel goed om te weten: de L in CLT staat voor lamineren. En dus voor chemische lijm. CLT-panelen kunnen dus niet zomaar terug in de natuur; de mogelijkheden voor hergebruik zijn beperkt. Er zijn lijmloze alternatieven, zoals Dowel Laminated Timber (DLT). Daarbij worden houten pinnen gebruikt om de lagen hout bij elkaar te houden. Verder zijn CLT-wanden ook niet zo dampopen als bij een natuurlijk geïsoleerde HSB-wandopbouw.

3.Kalkhennep

Hennep bestaat uit hele sterke vezels, groeit snel en bijna overal. Kalkhennep of hennepbeton wordt gemaakt door die vezels te binden met kalk en te laten uitharden. Een bijzonder veelzijdige biobased bouwmethode: het kan net als beton in een mal worden gegoten, in handzame blokken worden gestapeld of worden verwerkt/gespoten in prefab wanden. Kalkhennep blokken zijn ook geschikt om wanden in een bestaand (monumentaal) gebouw op eenvoudige wijze te na-isoleren, zonder enorme bouwkundige ingrepen. Het materiaal slaat CO2 op, biedt prefab mogelijkheden en zorgt voor een gezond en constant binnenklimaat door de natuurlijke zelfregulerende werking.

4.Strobouw

Stro is een restproduct van de akkerbouw en daardoor goedkoop en in ruime mate beschikbaar. Net als hout slaat stro veel CO2 op en kost het relatief weinig energie om te verwerken. Strobouw is één van de oudste en meest bewezen bouwmethodes in deze lijst. Eerst was het vooral strobalen stapelen in een houten frame; nu kun je strowanden prefabriceren en binnen een structuur van houten balken en kolommen een draagconstructie laten vormen. Die stro-frames zorgen voor een uitstekende thermische en akoestische isolatie, en een gezond en constant binnenklimaart door hun natuurlijke zelfregulerende werking.

5.Systeemhoutbouw

Hierbij gaat het om de groep bouwconcepten die een kant-en-klaar systeem bieden van houten elementen. Die hoeven op locatie alleen nog maar in elkaar gezet te worden en zijn vaak eenvoudig te monteren. Deze innovaties bieden een middenweg tussen blokken stapelen op de bouwplaats en het prefabriceren van complete wanden en vloeren in de werkplaats van de houtproducent. Zo’n bouwmethode biedt bijvoorbeeld uitkomst voor het realiseren van kleinere houtbouwprojecten en zijn geschikt voor klanten die veel zelf willen doen. Denk aan het Franse Brikawood, het Duitse SI-modular of het Belgische Blokiwood. Producten die vrijwel geen stalen of aluminium onderdelen bevatten.

6.Leemsteen

Leemstenen zijn – simpel gezegd – bakstenen die niet worden gebakken. Een mengsel van klei, aarde en natuurlijke vezels (stro, zaagsel) wordt in een mal geduwd. Vervolgens droogt en hard de steen vanzelf uit, zonder oven. Er is geen bakproces, dus ook geen energieverbruik of CO2-uitstoot. Net als geperste aarde hebben leemstenen een hoge thermische massa, waardoor het gebouw overdag koel blijft en ’s nachts warm. Nadeel: het materiaal bevat maar een klein deel hergroeibare grondstoffen. Deze bouwmethode laat ook geen prefab en snelheid toe.

7.Gestampte aarde

Ook wel stampleem of leemmassiefbouw genoemd. Een methode waarbij je veel lokaal voorkomende materialen als zand, klei en gravel kunt gebruiken. Het mengsel wordt gebonden met kalk of een biologisch alternatief, in een stevige mal gegoten en samengedrukt tot een massieve vloer of wand. Daarna moet het lange tijd uitharden, maar dat kost geen energie. Tijdens dat proces neemt de drukkracht en stabiliteit sterk toe. Door de hoge thermische massa en vochtregulerende/koelende werking is deze bouwmethode vooral geschikt voor warme regio’s. De nadelen? De grondstoffen zijn op korte termijn niet hergroeibaar, prefab is onmogelijk en de bouwtijd is lang.

Meer lezen
VDZ projecten
1sep

De Warmteboiler

Een warmtepompboiler verwarmt water met binnen- en of buitenlucht, zonder dat hier aardgas voor wordt gebruikt. Op deze manier worden woningen, al dan niet in combinatie met een warmtepomp of hybride, op een duurzame manier verwarmd en van warm water voorzien. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik tot een minimum beperkt, aangezien de buiten- en binnenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van het tapwater.

De warmtepompboiler bestaat uit een monobloc warmtepomp in combinatie met een boiler voor tapwater. Het heeft een voorraadvat met een capaciteit van – meestal – 100 tot 250 liter. Deze hoeveelheid warm water is voldoende voor gezinnen tot 5 personen.

In onderstaande vragen en antwoorden vind je alle informatie over de installatie en levering van warmtepompboilers.

VDZ Projecten adviseert dit inmiddels al 10 jaar
10 jaar gelden onze eerste woning bijna energie neutraal opgeleverd wij vieren dit met ons bedrijf

 • Hoe werkt een warmtepompboiler?
 • Welke modellen warmtepompboilers zijn er?
 • Waar pas je een warmtepompboiler toe?
 • Hoe installeer je een warmtepompboiler?
 • Welke besparingen en beschikbare subsidies zijn er?
 • Wat zijn de voordelen van een warmtepompboiler?
 • Ervaring uit de praktijk
Meer lezen
VDZ projecten
23aug

Voordelen van houtvezel isolatie

Wanneer u uw woning wilt isoleren, krijgt u waarschijnlijk te maken met veel materiaalopties. Het kan daarom lastig zijn om een definitieve keuze te maken. In dit artikel vindt u informatie over houtvezel, een hoogwaardig, milieuvriendelijk en multifunctioneel product.

Wat is houtvezel?

Maar wat is houtvezel precies? Tegenwoordig wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Ook voor isolatiemateriaal is de vraag naar natuurlijke producten, die passen in een circulaire economie, enorm gestegen. Een gevolg van deze trend is houtvezel. Houtvezel wordt gemaakt van overgebleven hout uit zagerijen. Hier worden vervolgens duurzame isolatieplaten van gemaakt die eenvoudig gerecycled kunnen worden.

Onze leveranciers gebruiken restafval om deze isolatie te maken. Zij gebruiken de houtsnippers van een naastgelegen houtzagerij, die op hun beurt doen aan duurzame bosbouw.

Productie van houtvezel

Houtvezelisolatie bestaat dus uit resthout van zagerijen dat verwerkt wordt tot houtsnippers. De houtsnippers worden vervolgens verzacht en schoongemaakt met behulp van stoom, dat afkomstig is van de naastgelegen papierfabriek. Deze papierfabriek produceert krantenpapier en maakt hierbij, net als Pavatex, gebruik van de nabijgelegen houtzagerij. Het koelwater dat bij dit proces komt kijken wordt door de Pavatex-fabriek gebruikt voor het stomen en reinigen van de houtsnippers.

In de volgende stap kan gekozen worden voor twee verschillende processen:

Het natte proces vertrouwt op de bindingskrachten van het hout zelf om de massa in vezels te verdelen
Bij het droge proces wordt daarentegen gewerkt met een bindmiddel. Dit wordt gevolgd door het comprimeren om borden te vormen
Wanneer een fout wordt gemaakt tijdens het productieproces met als gevolg dat bijvoorbeeld de afmeting van een plaat verkeerd is uitgevallen, dan gaat de plaat weer terug en begint het proces opnieuw. Dit kan tot wel 10x opnieuw worden gedaan, waardoor er verlies in materiaal wordt geminimaliseerd.

Door de samenwerking met de duurzame papierfabriek en het hergebruiken van materialen, valt de Pavatex-fabriek/Gutex Steico onder energieneutraal. Dit is in lijn met het milieubewuste imago dat deze fabrikanten graag wil uitstralen. Alleen bij het binden van de houtvezelplaten (het droge proces) wordt een kleine hoeveelheid bindmiddel gebruikt, maar desondanks zijn de platen wel biologisch afbreekbaar.

Voordelen van houtvezelisolatie

Maar wat zijn nu precies de voordelen houtvezelisolatie? Zie hieronder een lijst waarom veel mensen ervoor kiezen om hun woning met houtvezel te isoleren:

Milieuvriendelijk / duurzaam
Houtvezelisolatie wordt gemaakt van resthout van zagerijen en wordt meestal verwerkt zonder toevoeging van chemische stoffen. Daarnaast is het herbruikbaar waardoor geen materiaal verloren gaat. Dit maakt houtvezel een circulair product met een zeer hoge milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

Thermische isolatie
Houtvezel heeft een hoge thermische isolatie. Dit betekent dat houtvezelisolatie voldoende koude- en warmtebescherming biedt. Zo komt er geen kou of warmte van buiten de woning in, wat voor een aangenaam woonklimaat zorgt. In de zomermaanden blijft het koel en in de wintermaanden blijft het warm, wat ook nog eens zorgt voor een forse daling op de energiekosten.

Geluidsisolatie
Verder kenmerkt houtvezelisolatie zich door een uitstekende akoestiek geluidsreducerend. Dit betekent dat geluiden van buitenaf worden tegengehouden en dat geluiden van binnenuit in de ruimte blijven. Ideaal als u bijvoorbeeld last heeft van lawaaiige buren of als u wilt voorkomen dat anderen last hebben van geluid dat u produceert.

Eenvoudige montage
Houtvezel is een flexibel materiaal en daarom eenvoudig te klemmen tussen staanders en balken. Daarnaast zijn onze producten makkelijk op maat te zagen en geven ze geen huidirritatie bij de verwerking.

Veelzijdig inzetbaar
Een ander voordeel van houtvezelisolatie is dat het veel oplossingen kan bieden. Zo is het inzetbaar voor onder andere dak-, muur- en vloerisolatie voor zowel binnen als buiten.

Geen gezondheidsrisico’s
Doordat houtvezelisolatie volledig bestaat uit de natuurlijke grondstof hout, zijn gezondheidsproblemen veelal uitgesloten. Tijdens de productie wordt meestal gewerkt zonder chemische stoffen wat huidirritatie voorkomt.

Geen dampscherm nodig
In tegenstelling tot glaswol en steenwol, hebben houtvezelplaten door de houtvezels een holle structuur. Hierdoor hebben houtvezelplaten geen dampscherm nodig. Het is hierbij wel van belang dat de dampremming groter is aan de warme kant dan aan de koude kant van de constructie. In andere woorden, de Pavatex moet aan de koude kant de mogelijkheid krijgen om water te verdampen. Het is daarom belangrijk dat de koude zijde geen dampdichte structuur bevat, zoals bijvoorbeeld dampdichte verf, bitumen of EPDM. Het feit dat geen dampscherm nodig is, maakt houtvezelisolatie ook uitermate geschikt voor houtenvloer isolatie, scheidingswand isolatie en voorzetwand isolatie.

Ons assortiment houtvezelisolatie

Overweegt u om uw woning te isoleren met houtvezel? Dan bent u bij VDZ Projecten op het juiste adres. Met hoogwaardige producten en advies op maat bieden wij altijd een gepaste oplossing. Ook voor zelfbouwers te bestellen inclusief montage voorbeelden

Wij bieden diverse Houtvezelproducten aan, met elk zijn eigen karakteristieken. Zo zijn de houtvezel platen flexibel en goed te klemmen. De Isolair platen zijn ideaal voor onderdaken en geventileerde gevels. De harde platen zijn zeer drukvast en multifunctioneel en de vloer en plafondplaten zijn speciaal geproduceerd om geluid tegen te gaan.

Veelgestelde vragen over houtvezelisolatie

Is houtvezel echt milieuvriendelijk?

Ja, doordat houtvezel op een duurzame wijze geproduceerd wordt door restafval te gebruiken en het recyclebaar is, is het een natuurlijk product dat past in een circulaire economie. Houtvezel valt in de categorie biobased (hernieuwbare grondstoffen) oplossingen en heeft hierdoor een zeer lage impact op het milieu.

Is houtvezel duur?

Houtvezel is het beste te vergelijken met steenwol en textiel. Het ligt qua prijs nog wel iets hoger, maar dat wordt gecompenseerd met de vele voordelen en voornamelijk met het feit dat houtvezel een duurzaam en circulair product is dat bijdraagt aan een milieuvriendelijke wereld. Het ligt dus aan uw behoeften of houtvezel bij u past of dat andere isolatiematerialen misschien beter aansluiten op uw wensen.

Is houtvezel schadelijk voor de gezondheid?

Nee, een karakteristiek van houtvezel is dat het niet voor huidirritatie zorgt en ook geen andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit komt doordat houtvezel een natuurlijk product is dat meestal wordt verwerkt zonder gebruik te maken van chemische stoffen.

Heeft houtvezel een hoge Rd-waarde?

De Rd-waarde verschilt per houtvezelplaat. Deze informatie is te vinden op de specifieke productpagina’s. Over het algemeen heeft houtvezel een iets lagere Rd-waarde dan bijvoorbeeld glaswol en steenwol. Dit wordt echter gecompenseerd door vele andere voordelen dat houtvezel met zich meebrengt.

Hoe gaat verwijdering van houtvezelisolatie in zijn werk?

De verwijdering van houtvezelplaten is zeer eenvoudig en zonder kostbare voorzorgsmaatregelen. Doordat het een vrijwel geheel zuiver product is, vereist verwijdering geen speciale aandacht. Dit betekent dat het wegdoen van houtvezel op een milieuvriendelijke manier gedaan kan worden. Wel wordt bij het boren of zagen van houtvezelplaten aangeraden om een ademmasker in gebruik te nemen.

Meer lezen
21jun

In 2019 wonnen wij met dit huis een duurzaamheid Award

In 2019 wonnen we met dit project een duurzaamheid Award een oude woning uit 1968 naar bijna energie neutraal nu in 2022 de energie prijzen de pan uitreizen is VDZ Projecten met recht een visionair te noemen al 10 jaar doen wij aan serieus verduurzamen naar bijna energie neutraal vanuit de basis
Eerst het gebouw verbeteren dan de rest zoals de warmte[pomp en zonnepanelen

Meer lezen
5apr

Genomineerd voor vak-werkaward 2022

Genomineerd voor vak-werkaward 2022

Waar zijn wij in gespecialiseerd wat doen wij al 10 jaar Goed en beter dan het bouwbesluit
Onder de naam ‘Zet ook de knop om’ start de Rijksoverheid op 2 april 2022 een landelijke campagne om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning komt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren.
programma om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren.

Walther Dingemans van VDZ Projecten zegt dit al sinds 2012 Minister ROB Jette dit in 2022: “Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen. Het is om meerdere redenen verstandig om energie te besparen. Het is goed voor je portemonnee, het klimaat én het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Daarom zetten we energiebesparing de komende tijd bij iedereen op de kaart. Dat doen we met een campagne met praktische bespaartips waarmee huishoudens en bedrijven direct energie kunnen besparen en met extra geld om mensen te helpen bij het isoleren van hun huis.”

Walther Dingemans van VDZ Projecten zegt dit al sinds 2012 Nu zegt Hugo de Jonge dit in 2022: “De urgentie om energie te besparen en beter te isoleren is groter dan ooit. Daarom slaan we de handen ineen en komen we met het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen we mensen snel en direct helpen bij het isoleren van hun huis. Het doel is dat we 2.5 miljoen woningen gaan isoleren. Ook neemt het kabinet zelf maatregelen om energie te besparen. In circa 200 Rijkskantoren gaat de verwarming gemiddeld 2 graden lager in de winter en wordt minder gekoeld in de zomer.”
Start landelijke campagne ‘zet de knop ook om’

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken verandert. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de energierekening stijgt. Nederland moet minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. En we moeten klimaatverandering tegengaan. Om al deze redenen is het belangrijk dat we meer energie besparen. Daarom lanceert de overheid op 2 april een landelijke publiekscampagne, onder de naam ‘Zet ook de knop om’, voor radio, tv, online en in landelijke en regionale kranten. De campagne biedt praktische tips waarmee huishoudens en ondernemers eenvoudig energie kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld al door niet langer dan 5 minuten te douchen en/of de thermostaat overdag op 19 graden te zetten en ’s nachts op 15 graden. Het kabinet doet daarnaast een klemmend beroep op Nederlandse bedrijven en ondernemers om mee te doen door bijvoorbeeld energie te besparen op de verlichting, verwarming en/of ventilatie van bedrijfspanden. Zelf zal het kabinet ook de knop omzetten en het goede voorbeeld te geven. In 200 Rijkskantoren gaat de verwarming in de winter gemiddeld 2 graden naar beneden van 21 naar 19 graden en in de zomer zal er minder gekoeld worden.

Nationaal Isolatieprogramma

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren met een focus op de slecht geïsoleerde woningen met energielabel E, F en G. Van alle 8 miljoen woningen heeft ongeveer 1,5 miljoen woningen nog een energielabel E of slechter. Samen met alle betrokken partijen, waaronder woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, ngo’s en marktpartijen, wil het kabinet uiterlijk in 2030 alle slecht geïsoleerde woningen hebben verbeterd. Het kabinet stelt daarvoor in totaal 4 miljard euro ter beschikking tot en met 2030. De ambitie van het kabinet is om 750.000 woningen via een wijkgerichte aanpak met gemeenten te isoleren. Gemeenten krijgen hiertoe de mogelijkheid om in de buurten waar ze als eerste aan de slag gaan komende jaren een extra korting, tegoedbon of voucher aan bewoners aan te bieden bovenop de landelijk beschikbare subsidies. Ook wil het kabinet een miljoen huurwoningen isoleren naar de isolatiestandaard, zowel in het sociale als het particuliere segment. Daarnaast zal er worden ingezet op het versneld isoleren van 750.000 woningen op eigen initiatief via collectieve inkoopinitiatieven. Dat wordt gestimuleerd met aantrekkelijke, laagdrempelige, breed toegankelijke financiering en subsidie en met de landelijke isolatiecampagne en het platform ‘Verbeter je huis’. Op verbeterjehuis.nl kunnen woningeigenaren eenvoudig een eerste beeld krijgen van de huidige energiezuinigheid van hun woning, welke verbeteringen mogelijk zijn, en wat de kosten en besparingen zijn van deze maatregelen. Ook geeft de website informatie over de subsidies en financieringsopties waar je als woningeigenaar gebruik van kan maken. Voor mensen met onvoldoende spaargeld en die op de markt niet terecht kunnen voor financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden biedt het Nationaal Warmtefonds energiebespaarleningen daar zal het kabinet een 0%-rente energiebespaarlening aan toevoegen.

Verduurzamingscoalitie

Het Rijk, gemeenten, woningcorporatiescorporaties en woningeigenaren kunnen dit niet alleen. Daarom slaan we de handen ineen bij de verduurzaming in de gebouwde omgeving en de versnelling van energiebesparing op de korte termijn. De campagne wordt ondersteund door een brede maatschappelijke coalitie die zich zal inspannen om kennis te delen, communicatie te intensiveren en activiteiten te versnellen en beter met elkaar te verbinden.

Meer lezen

  Heeft u nog vragen?