Het klimaat verandert. Wereldwijd werken we er op allerlei gebieden aan om de temperatuurstijging te beperken. Dit betekent dat onze uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, omlaag moet. De bouwwereld kan hier een grote rol in spelen. En dat is ook nodig, want de gebouwde omgeving is voor ruim een derde verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot. Dit moet én kan omlaag.

In de nieuwbouw maken we natuurlijk al jaren stappen richting een duurzamere, gebouwde omgeving. In 2015 is de laatste aanscherping geweest, namelijk van een EPC 0,6 naar een EPC 0,4 en minimale Rc-waarden van 6,0 m2.K/W in het dak, 4,5 m2.K/W in de gevel en 3,5 m2.K/W in de vloer. Vanaf januari 2021 verlaten we na 25 jaar de EPC als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen en gaan we over op BENG: nieuwe regelgeving die moet zorgen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen.

BENG vloeit voort uit de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), die als doel heeft om een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie te stimuleren. De EPBD geeft aan dat

alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 ‘Nearly Zero Energy Buildings’ (NZEB) moeten zijn. BENG dus. De lidstaten krijgen daarbij zelf de vrijheid om eigen eisen en indicatoren te bepalen.

Vanaf januari 2021 moet alle nieuwbouw in Nederland, zowel woningbouw als utiliteits- bouw, voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. BENG dus.

Zo maken we weer een belangrijke stap richting een duurzamere, gebouwde omgeving.

1.1 Wat is BENG?

Waar komt BENG vandaan? Om daar achter
te komen moeten we op Europees niveau kijken. Binnen de Europese Unie zijn er namelijk afspraken gemaakt om de energieprestatie van onze gebouwen te verbeteren. De Europese richtlijn EPBD
(Energy Performance of Buildings Directive) geeft aan dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen ‘Nearly Zero Energy Buildings’ (NZEB) moeten zijn. Met de term BENG hebben we NZEB dus letterlijk vertaald. Voor het ‘vertalen’ van NZEB naar lokale wetgeving krijgen de lidstaten zelf de vrijheid om eigen eisen en indicatoren te bepalen. Klimatologische omstandigheden verschillen tenslotte binnen Europa, net als de eisen die we aan het binnenklimaat stellen of de kosteneffectiviteit van maatregelen.

In Nederland gaan er drie BENG-eisen gelden voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw, namelijk een maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar), een maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%). Aan deze drie BENG-indicatoren moet u vanaf januari 2021 voldoen bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor uw nieuwbouwproject.

1.2 Maximale energiebehoefte: BENG 1

De BENG 1 eis stelt een maximum aan
de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Deze energiebehoefte wordt uitgedrukt in ‘thermische’ kilowattuur (kWh) per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar.

De indicator ‘Energiebehoefte’ gaat dus over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Dan moeten we dus kijken naar Rc-waarden, luchtdichtdichtheid en U-waarde van beglazing, maar bijvoorbeeld ook naar de oriëntatie van de woning. 

BENG 1:

Energiebehoefte

Primair fossiel energieverbruik

Aandeel hernieuwbare energie

Indien de woning een gunstige oriëntatie heeft ten opzichte van de zontoetreding, levert dit een positieve bijdrage aan het verwarmen van de woning. Dat kan echter ook betekenen

dat voor de betreffende woning in bepaalde periodes zonwering nodig is om oververhitting te voorkomen.

Wat heeft onder andere invloed op BENG 1?

Stedenbouwkundig ontwerp en oriëntatie Compactheid van het gebouw
Isolatie van gevels, dak en vloeren
Beglazing en zontoetreding

Luchtdichtheid Zonwering