Na-isoleren om de warmtevraag van woningen te beperken: hoe ver ga je daarin? Demissionair minister Ollongren heeft hiervoor een Standaard opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook zijn er streefwaarden bepaald,VDZ Projecten doet dit al in bestaand, bedoeld als referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd.

Standaard

Met de Standaard wordt bedoeld het niveau van isolatie dat een woning in 2050 zou moeten hebben. Dat niveau is zo bepaald dat woningen gebouwd ná 1945 met lage temperatuurverwarming (een aanvoertemperatuur van 50 graden voor ruimteverwarming) uit de voeten kunnen. Uitgangspunt is dat er binnen de bestaande constructie wordt geïsoleerd. VDZ projecten heeft een vooruit ziende blik en onze klanten kunnen rekenen op een goed resultaat

Bij woningen van 1945 en ouder kan dat vaak niet vanwege het ontbreken van een spouw. Onzin VDZ projecten weet wel beter, Daarom is de Standaard voor die categorie minder strikt. Maar er geldt dan ook dat die categorie woningen zonder extra maatregelen níet op lage temperatuur kan worden verwarmd. Een tweede knip betreft eengezinswoningen en meergezinswoningen. Ook speelt de compactheid van de woning mee bij de Standaard, die wordt uitgedrukt in kWh/m2.

Streefwaarden

Naast een Standaard voor warmtevraag van de gehele woning zijn er ook streefwaarden ontwikkeld voor afzonderlijke bouwdelen zoals vloer, ramen, buitenmuren en dak. Ook is er een streefwaarde voor kierdichting en ventilatie. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een toekomstvaste referentie te geven voor deze afzonderlijke bouwdelen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor deze in de toekomst niet nog eens hoeft te worden aangepakt. De streefwaarden helpen ook om keuzes te maken als een woning in etappes wordt verduurzaamd. Wij zitten nu al aan Dak RC 8 Vloer RC 5,5 Gevels RC 6,0

Ramen en deuren is een advies triple maar dubbel HR ++ of vacuüm kan ook
Ventilatie natuurlijk of gestuurd maar we adviseren gestuurd
Kierdichting op Zwitserse precisie alle tapen bij ons binnen kort ook verkrijgbaar voor de zelfbouwer

Bij het halen van deze waarden wordt de Standaard ruimschoots bereikt, zo valt te lezen in de memo ‘Standaard en Streefwaarden uitkomst traject begeleidingscommissie’. “Anders gezegd: bij aanpak van een bouwdeel tot de Streefwaarde, kan meestal de aanpak van een of meer andere delen achterwege blijven. Een stapsgewijze aanpak vergt meer aandacht voor vocht en schimmelproblematiek.”

Daarnaast worden ook nog waardes genoemd die zouden moeten gelden als minimaal te halen niveaus, waarbij dan wél álle maatregelen moeten worden genomen om tot de Standaard te komen. Dat zijn deze:

Verplichting aan volgend kabinet

Een volgend kabinet mag beslissen of het verplicht wordt voor verhuurders om in 2050 aan de Standaard te voldoen. Een eventuele verplichting voor eigenaar-bewoners lijkt Ollongren op zijn vroegst aan de orde in 2025 bij de evaluatie. “Dat is ook zo afgesproken in het Klimaatakkoord. De Standaard is dan als het goed is geen nieuw fenomeen meer, maar vervult een informele maar belangrijke rol bij taxaties, koop en verkoop, en afwegingen omtrent uit te voeren
onderhoud. Ook is er dan meer duidelijkheid over de eventuele nadere Europese voorstellen voor regulering van de energieprestatie en energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving”, schrijft zij als besluit van de kamerbrief.

Hoppa daar gaan we weer veel te laat het afgelopen jaar hebben velen geïnvesteerd door aannemers de woning te verbeteren zonder eisen aan deze dat wij de focus hierop hebben liggen is onze duurzame keuze om het beter te willen doen

Draagvlak komt er vanzelf als de energie nota onbetaalbaar wordt

Maar wat doen we aan energie armoede mensen die het niet kunnen betalen hoe doen we dat?
Een begeleidingscommissie met een brede vertegenwoordiging van partijen is betrokken geweest bij de onderzoeken en afwegingen om tot een Standaard voor goede en toekomstvaste woningisolatie te komen. Het voorstel kan rekenen op draagvlak bij Bouwend Nederland, NVDE, Techniek Nederland, Woonbond en VNG. Aedes en Vastgoed Belang zouden graag een minder ambitieuze Standaard zien. Stroomversnelling ziet graag een meer ambitieuze Standaard. Vereniging Eigen Huis onthoudt zich van een oordeel.