Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 2021 aangescherpt

Met ingang 1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen stapsgewijs worden aangescherpt en het streven is de norm uiterlijk in 2030 te halveren (van 1,0 naar 0,5 te brengen). Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

Aanscherping milieuprestatie voor gebouwen

Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren. In 2050 willen we namelijk een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren. De eis wordt niet alleen aangescherpt: op dit moment wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie. Daarnaast heeft Minister Ollongren aangekondigd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek.

Stimuleren

Behalve via normering wordt milieuvriendelijk en circulair bouwen ook gestimuleerd via fiscale instrumenten zoals de Milieu InvesteringsAftrek (MIA), een fiscale stimulans voor bouwen met een lage milieu-impact. Daarnaast wordt in de Regeling Groen Projecten, een stimuleringsprogramma voor beleggen of sparen in duurzame en innovatieve (bouw)projecten, bouwen met een lage milieu-impact ook opgenomen. Ook ondersteunt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) projecten voor de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.

Samenwerken

Om bedrijven te helpen bij het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen werkt het ministerie van BZK samen met andere partijen, zoals universiteiten en hogescholen, bouwbedrijven en andere overheden aan de Strategische verkenning biobased bouwen en de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Daarnaast werken partijen samen in de buyer groups duurzaamheid aan een gedeelde marktvisie en -strategie en uiteindelijk een concrete aanbesteding. Binnen het project Samen versnellen wordt met elf organisaties (rijksoverheid, gemeenten en bouwers) gewerkt aan het ontwikkelen van het nieuwe, circulaire, normaal. Het laat zien wat er al goed is te realiseren op het gebied van circulair bouwen en per project kunnen partijen streven naar een hogere ambitie. Het niveau van ‘Het nieuwe normaal’ wordt de komende jaren bepaald op basis van de praktijk, namelijk de 100+ projecten bij de deelnemende partijen.

Meer lezen
29dec

Isolatie subsidiemogelijkheden

Isolatiesubsidie mogelijkheden

De Rijksoverheid stimuleert woningeigenaren en VvE’s om energiebesparende maatregelen te treffen middels de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).
De subsidie voor eigenaar én bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022.
De producten en diensten van Warmteplan B.V. vallen onder deze energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld met onze dak-, wand-, gevel-, of vloerisolatie.
Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Dan gelden de volgende criteria en voorwaarden:

Voorwaarden SEEH op een rijtje voor eigenaren en bewoners

– U laat minstens 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
– U bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
– De woning is uw eigendom én hoofdverblijf, of wordt uw hoofdverblijf na renovatie.
– Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
– U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn.
– De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kunt u geen subsidie krijgen.
– U laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat u voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. U moet hiervoor voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
– U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid (hierna: bouwbedrijf).
– Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.

Bron: Rijksoverheid

Uitvoerdersformulieren

– Bij uw aanvraag voegt u één of meer uitvoerdersformulieren.
– Op de uitvoerdersformulieren geven de uitvoerende bouwbedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de energiebesparende of aanvullende maatregelen zijn uitgevoerd.
– Ook geven de bouwbedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden voor de subsidie, zoals de Rd- of U-waarde van het isolatiemateriaal. Deze kunnen zij opvragen bij leveranciers.
– Bij de uitvoeringsformulieren voegt u foto’s waarop duidelijk te zien is dat de maatregelen zijn uitgevoerd. – De bouwbedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat ze deze foto’s vóór het indienen van de aanvraag bij u aanleveren.
– Zijn de maatregelen aan de woningen door meerdere bouwbedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bouwbedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf heeft uitgevoerd.
– U bent er als aanvrager voor verantwoordelijk dat alle uitvoerende bouwbedrijven de uitvoerdersformulieren naar waarheid, volledig en leesbaar invullen en ondertekenen.
– Sla de formulieren eerst op uw harde schijf op en voeg ze daarna bij de aanvraag.

Overige financieringsmogelijkheden

U kunt ook kijken bij de Subsidiewijzer om te zien of er binnen uw gemeente of regio aanvullende maatregelen zijn wat betreft energiebesparende maatregelen.

Meer lezen

Geld besparen met een duurzaam huis? Zo doe je dat

Investeren in het verduurzamen van je woning en tegelijk geld besparen? Klinkt tegenstrijdig, toch kan het. Maar hoe bespaar je geld door het uit te geven? En hoe lang duurt het voordat je de investering hebt terugverdiend? Een ding is zeker: als je niks doet, kost het je sowieso geld.

Bespaar direct op je energierekening

Energiezuinig wonen = geld besparen. Je bespaart natuurlijk het snelst door minder energie te verbruiken. De thermostaat kan misschien een graadje lager en douchen kan vast wat korter. En zijn alle lampen in huis al vervangen voor ledlampen? We gebruiken daarnaast behoorlijk wat energie met al onze elektrische apparaten. De grootste energieslurpers zijn vaak de tv, koelkast, elektrische boiler, wasdroger en de vaatwasser. Is er wat aan vervanging toe? Kies dan voor een apparaat met een energiezuinig A+++-label. Zo gebruikt een A+-koelkast al snel twee keer zoveel stroom als een A+++-koelkast. Kijk altijd even wat het absolute energieverbuik is. Je vindt het op het energielabel. Dat verbruik kan per A+++-apparaat nog best verschillen.

Begin met isoleren

De grootste kostenpost op de energierekening is het verwarmen van huis en water. Als je huis goed is geïsoleerd, verspil je geen onnodige warmte en daarmee geld. Isoleren gaat dan ook altijd voor het installeren van andere energiebesparende maatregelen. Dit zijn de 4 belangrijkste isolatiemaatregelen met hun besparing en terugverdientijd*:

1. Dakisolatie

Via het dak gaat de meeste warmte verloren, hiermee bespaar je de meeste energie en daarmee kosten.

Wel met ecologische materialen isoleren ook te bestellen om dit zelf te doen
Houtvezel en cellulose
 • Besparing: Gemiddeld € 750 per jaar
 • Terugverdientijd: 4 tot 6 jaar

2. muurisolatie maar dan aan de binnen zijde veel beter en geen last van schimmels

Ook wederom met een dampopen materiaal ook bij ons te bestellen om zelf te doen met de juiste uitleg kan iedereen dit doen
 • Besparing: Gemiddeld € 700 per jaar
 • Terugverdientijd: 2 tot 4 jaar

3. Vloerisolatie

Houdt optrekkend vocht tegen en houdt de vloer langer warm in de winter en langer koud in de zomer.

 • Besparing: Gemiddeld € 230 per jaar
 • Terugverdientijd: 5 tot 7 jaar

4. HR++ of triple glas

Houdt de warmte binnen en het straatgeluid buiten. HR++ of triple glas isoleert beter dan dubbel glas en al helemaal beter dan enkel glas.

 • Besparing: Gemiddeld € 330 per jaar ten opzichte van enkel glas
 • Terugverdientijd: 7 tot 10 jaar

*Bij een hoek/twee-onder-een-kapwoning van gemiddelde omvang met 3 bewoners. De werkelijke besparingen en terugverdientijd hangen af van je stookgedrag, gezinssamenstelling en isolatiekosten (bron: Millieu Centraal).

Lees ook: Geen koude voeten meer? Kies voor vloer- of bodemisolatie!

Slimme subsidies voor isolatie

Goed om te weten: als je twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren voor een woning die jouw eigendom is, kun je subsidie krijgen van de overheid. Je bespaart er zo’n 20 procent mee op de kosten. De isolatie moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een minimale isolatiewaarde van het gebruikte materiaal en een minimaal isolatie-oppervlak.

Lees ook: Subsidie voor isolatie nu tijdelijk verhoogd

Energiezuinig ventileren

Je zet vast wel eens een deur of raam op een kier om frisse lucht in huis te laten. Dat is een goede gewoonte, want frisse lucht in huis is erg belangrijk voor je gezondheid. Maar je huis luchten is niet hetzelfde als ventileren. Ventilatie zorgt ervoor dat de lucht in huis dag en nacht gezond is: 24 uur per dag dus. Daarom hebben veel oude huizen ventilatieroosters. Dat noemen we natuurlijke ventilatie. Het lijkt de goedkoopste optie, maar je raakt zo ook veel kostbare warmte kwijt uit huis. Dan is er nog mechanische ventilatie. Dat is een slim ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat de vervuilde lucht uit alle kamers in huis wordt afgevoerd en schone lucht wordt aangezogen. Die systemen kosten energie, maar zijn beter dan natuurlijke ventilatie. Dit zijn de twee belangrijkste manieren om toch energiezuinig te ventileren:

 • Zelfregulerend ventilatierooster: Deze reageert op winddruk en zorgt ervoor dat er bij harde wind minder lucht wordt doorgelaten.

 • Ventilatie-unit-met-warmteterugwinning: De binnenkomende lucht wordt alvast verwarmd met de warme lucht die naar buiten gaat.

Aardgasvrij wonen

Gas is nou eenmaal duurder dan elektriciteit. En terwijl de overheid de energiebelasting op elektriciteit dit jaar heeft verlaagd, is die van gas juist gestegen. Ook is aardgas als fossiele brandstof erg belastend voor het milieu en daarom moeten we met z’n allen in 2050 van het aardgas af zijn. Steeds meer mensen stappen dan ook over op een elektrische warmtepomp of zonneboiler. Hiermee bespaar je flink op je CO2-uitstoot én je energierekening. Warmtepompen zijn er in 3 soorten. Dit is wat je ermee bespaart*:

1. Volledig elektrische warmtepomp

Vervangt de cv-ketel en verwarmt huis en water. Hiermee ga je helemaal van het aardgas af. Voorwaarde is wel dat je huis erg goed geïsoleerd is, wat vaak het geval is bij huizen van na 1992.

 • Besparing: Gemiddeld tussen € 450 en € 620 per jaar (omdat je gasaansluiting weg kan)
 • Terugverdientijd: 10 tot 20 jaar

2. Hybride warmtepomp

Werkt samen met je cv-ketel en is een tussenoplossing naar aardgasvrij wonen. Kan al in een matig geïsoleerd huis.

 • Besparing: Gemiddeld € 250 per jaar
 • Terugverdientijd: 4 tot 6 jaar

3. Ventilatiewarmtepomp

Kleine warmtepomp voor huizen met mechanische ventilatie. Gebruikt de warmte uit de ventilatielucht om je huis te verwarmen.

 • Besparing: Gemiddeld € 190 per jaar
 • Terugverdientijd: 6 tot 10 jaar

*Bij een gemiddelde eengezinswoning met 3 bewoners. De werkelijke besparingen en terugverdientijd hangen af van je stookgedrag en kosten warmtepomp (bron: Millieu Centraal)

Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers

Om te helpen met de overstap van gas naar warmtepomp of zonneboiler biedt de overheid sinds 2016 subside aan. Deze kan oplopen tot 36% van de aanschafprijs van een warmtepomp en 22% van de aanschafprijs van een zonneboiler. Hoeveel subsidie je per apparaat kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan. Bekijk daarvoor de apparatenlijst op de website van de Rijksoverheid.

Laat zonnepanelen voor je werken en laad deze energie in je Auto of Batterij

Met zonnepanelen wek je je eigen energie op. Zo gebruik je minder energie van het energienet en dat zie je maandelijks terug aan een lagere energierekening. Gebruik je minder energie dan je opwekt? Dan kun je dat weer terugleveren aan je energieleverancier. Daarvoor krijg je terugleververgoeding. Daarnaast hoef je over zelf opgewekte energie geen belasting te betalen en kun je de btw van de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugkrijgen van de Belastingdienst. De aanschaf van 10 zonnepanelen kost na btw-teruggave ongeveer € 5100 en de besparing per jaar is € 780. Dat betekent dat je de investering al binnen 6 tot 7 jaar hebt terugverdiend.

Benieuwd hoeveel jij kunt besparen?

Via de handige woningcheck zie je direct hoeveel energiekosten jij kunt besparen. Bekijk welke energiebesparende maatregelen er voor jouw huis mogelijk zijn, wat het je kost en wat je ermee bespaart.

Meer lezen

Hallo Energie zuinige Nederlanders

Het Kabinet heeft de Miljoenennota met de financiële plannen voor aankomend jaar bekend gemaakt. Wat heeft dit voor effect op jou als woningeigenaar en het verduurzamen van je woning?

Tijdelijke subsidieverhoging op isolatie stopt (SEEH subsidie)
Je profiteert nu nog van 30% subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen in je woning plaatst. In 2021 is het percentage lager. Het is verstandig om nu nog advies en een offerte aan te vragen, zodat het dit jaar nog geinstalleerd wordt en je kan profiteren van de 30% subsidie.

Wij geven gratis en vrijblijvend advies over isolerende mogelijkheden in jouw woning.

Belasting op energie daalt, belasting op gas stijgt
Het Kabinet gaat de belastingtarieven die je betaalt voor gas en elektriciteit aanpassen. Het belastingtarief op elektriciteit daalt met 0,49 eurocent per kWh en de belasting op gas stijgt met 2,8 cent per m3 gas.

Samenvoeging van isolatie en duurzame energiesubsidie
In 2021 gaat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor isolatie op in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (voor o.a. warmtepompen). Het totale budget wordt minder! Daarom raden wij aan om dit jaar of begin 2021 te starten met het verduurzamen van je woning. Zo weet je zeker dat het subsidiepotje niet al op is.

Meer lezen

VDZ Projecten is genomineerd voor de Vakwerk Awards!

VDZ projecten staat in de schijnwerpers, want wij zijn genomineerd voor de Vakwerk awards. Het project waarvoor wij genomineerd zijn is de Schouw de Roijstraat.
We zijn van de 150 bedrijven overgebleven en uiteindelijk zijn er drie genomineerd waar wij als klein team super trots op zijn!
Het oude huis uit 1960 werd door ons van boven naar beneden gestript. Samen met de klant hebben we dit project met een mooi resultaat weten te behalen.
Er heeft al eerder een stuk in de Tilburgse koerier gestaan over dit project, vanuit het gezin zelf. Wij zijn vereerd dat ons bedrijf genomineerd is met dit mooie project.

Brengt u ook een stem op ons uit? Dat kan via deze link.

Meer lezen

  Heeft u nog vragen?